Φωτοαντίγραφα Α3-Α4

Στο χώρο μας υπάρχουν σύγχρονες φωτοαντιγραφικές - εκτυπωτικές μηχανές, έγχρωμες  και ασπρόμαυρες, άριστης ποιότητας για να καλύψουν όλες τις καθημερινές ανάγκες σε ατομικό και  επιχειρησιακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που μπορούμε να καλύψουμε είναι:
• Μελέτες
• Συμβόλαια
• Πτυχιακές Εργασίες
• Σημειώσεις Φοιτητών
• Έντυπα συνεδρίων
• Απλά αντίγραφα