Σκανάρισμα

Σκανάρισμα σχεδίων ή κειμένων Α3 και Α4, έγχρωμα και ασπρόμαυρα. Μετατρέπονται και σώζονται σε Word, tiff, pdf.
Επίσης σχέδια τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά μετατρέπονται σε tiff, pdf, dxf.

Ακόμη αναλαμβάνουμε σκανάρισμα αφισών μεγάλων διαστάσεων, φιλμ, ακτινογραφιών.